tot-hem

Exposició dels premis d’arquitectura de les comarques de Girona del 2018. Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, delegació de Girona. Juny del 2019.
Projecte realitzat junt a Aleix Turón Vilagran i Adrià Margall Planella.

(1r. premi al concurs del COAC de Girona pel comissariat de l’exposició)

Fotografies de Ingrid Ferrer
Amb els temps que corren entenem que la sostenibilitat de tot allò que fem és cada vegada més rellevant pel planeta. Això no només ho pensem nosaltres, ho demostra la gran transformació que ha viscut el món de l’arquitectura en els últims anys. La flexibilitat i la rehabilitació dels espais s’han situat de manera contundent al focus de l’activitat professional i cada vegada són més escasses les obres de nova planta. Estem deixant enrera la rigidesa i la visió unifuncional i unidireccional de les arquitectures.
Voliem treballar, doncs, amb la reutilització d’algun element propi del món de la construcció. Donar una segona vida a quelcom aparentment caduc evitant haver de generar un material nou amb un període d’utilitat molt curt. És així com ens fixem en el tub d’evaquació de runa present en moltes obres. Un objecte tant “vulgar” però tant conegut dins el gremi.
Però un cop rebut l’encàrrec de comissariat i engegat el procés de producció de l’exposició ens trobem amb la dificultat d’utilitzar tubs ja usats. La majoria dels que trobem estan molt malmesos i la compra de segona mà xoca amb la gestió burocràtica del pressupost del projecte. Donades aquestes circumstàncies i en consonància amb el departament de cultura del COAC s’acorda donar la volta al concepte i plantejar que la reutilització dels tubs serà posterior a la finalització de l’exposició. Sent així un objecte amb una vida per davant en comptes d’un objecte al final de la seva vida.